VIZUALIZACE

Provádíme počítačové 3D vizualizace umožňující nahlížet na reálnou podobu navrhovaných interiérů a exteriérů, vytvářet virtuální prohlídky, vsazovat modely budov do fotografií reálných prostorů atd. Je to jeden z nejpřístupnějších způsobů, jak představit naší práci laické veřejnosti.