DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

Tato dokumentace je předkládána ke kolaudaci stavby a obsahuje změny, které byly provedeny v průběhu stavby oproti dokumentaci ke stavebnímu povolení/ohlášení stavby. Jedná se o zakreslení stavu, ve kterém je dům uveden do provozu.

Dokumentace skutečného stavu může také sloužit jako projektový podklad při uvažované rekonstrukci domu či budovy, o které nemáte žádnou původní dokumentaci a je tedy nutné stavbu zaměřit a znovu zkreslit, aby budoucí návrhy stavebních úprav respektovaly stávající stavební a statický stav rekonstruovaného objektu.