ARCHITEKTONICKÉ STUDIE

Architektonická studie je jednou z nejzásadnějších fází přípravy stavby a zároveň prvním a nejdůležitějším krokem na cestě k vysněnému domu.

Je to zhmotněním vašich představ, snů a požadavků do funkčních řešení a návrhů, které se pak stávají podkladem pro zpracování dalších fází projektové dokumentace.
Jednotlivé fáze architektonické studie zahrnují :
  • zpracování prvních konceptů stavby často ve variantách
  • nalezení nejvhodnější polohy na pozemku
  • výkresy jednotlivých podlaží
  • řezy objektem a pohledy
  • vizualizaci objektu v 3D modelu
  • osobní projednávání studie s klientem