BYTOVÉ A POLYFUNČNÍ DOMY
Stavby bytových a polyfunkčních domů se řadí svým charakterem do složitějších a náročnějších staveb většinou spojených s těžkým zakládáním a monolitickými konstrukcemi. V této oblasti se soustřeďujeme především na vysokou úroveň přípravných a koordinačních prací pro hladký průběh vlastní výstavby. V té pak vlastními silami provádíme:
  • monolitické základy (desky, pasy)
  • dodávku a ukládku betonářské výztuže
  • monolitické stropy, stěny, příčky, atiky, atd.
  • zdění nosných, nenosných stěn a příček
  • dodávku a montáž prefabrikovaných konstrukcí (schody, balkony, stropy)
  • omítky a podlahové konstrukce
  • tepelné izolace
  • sádrokartonové konstrukce
  • zateplení fasády
  • zpevněné plochy a přjezdové komunikace
V rámci inženýrské činnosti pak zajistíme kolaudaci a doložení všech potřebných dokladů a dokumentů