PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Jedná se o propracovanou dokumentaci na základě výsledků dokumentace pro stavební povolení. Obsahuje detailnější technická řešení stavby či výrobní dokumentaci. Slouží k detailnímu určení jednotlivých materiálů, rozkreslení specifických detailů stavby, určení zařizovacích předmětů (např. v koupelnách, wc), tak aby při realizaci stavby bylo zcela zřejmé, jak, která část stavby bude vypadat a jak bude provedena. V neposlední řadě zahrnuje i položkový rozpočet. Díky této dokumentaci můžete mít lepší kontrolu nad náklady během výstavby.